Chart Analysis Technic by SuperTar

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีก่อน วงการ Forex บ้านเราคงมีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเทรดเดอรฺ์คนนี้ครับคือ คุณ “SuperTar” ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักพัฒนาเทคนิคต่างๆสำหรับตลาด Forex โดยเฉพาะ โดย คุณ SuperTar ได้นำมาต่อยอดเอง และสามารถนำมาถ่ายถอดสู่เทรดเดอร์รุ่นน้องในเวลาต่อมาอีกด้วยครับ…

ภาพตัวอย่างเทคนิคการอ่านกราฟจาก คุณ SuperTar

ภาพตัวอย่างเทคนิคการอ่านกราฟจาก คุณ SuperTar

สำหรับผมเองก็มีคนนี้ซึ่งผมถือว่าเป็นอาจารย์สอนเทรดคนแรกในชีวิตเลยล่ะครับ พูดถึงเรื่องผลงานการเทรดเองเนี่ย… ผมก็คงยอมแพ้เฉพาะคนนี้อีกเช่นกันครับ :mrgreen:  มีคำพูดประโยคหนึ่งที่ คุณ SuperTar ได้เขียนไว้ในสื่อการสอนที่ 1 หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของ Elliott Wave ในแต่ละ Timeframe” …ประทับใจมากทีเดียวครับ

“ผมไม่เชื่อว่าจะมีแค่คน Europe เท่านั้นที่เก่งหรือสามารถคิดค้นทฤษฎีขึ้นมาเองได้… คน Asia หรือคนไทยเราก็เก่งไม่แพ้กันครับ… บางครั้งเราสามารถสร้างบรรทัดฐานหรือทฤษฎีบางทฤษฎีขึ้นมาใหม่เองได้เหมือนกัน โดยอาจจะนำทฤษฎีดั้งเดิมมาระยุกต์ ปรับปรุง พลิกแพลง ขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเก่าหรือคิดขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดเลยก็ได้…”

น่าเสียดายที่ คุณ SuperTar ได้หายไปจากวงการไปก่อนที่จะเขียนสื่อการสอนนี้เสร็จ แต่อย่างไรก็ตาม นี่คือหัวข้อจากสื่อการสอนทั้ง 7 ของคุณ SuperTar ที่ได้เขียนไว้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ…

  • หัวข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ของ Elliott Wave ในแต่ละ Timeframe
  • หัวข้อที่ 2 ความสัมพันธ์ของ Oscillator Indicators ที่บอก Overbought, Oversold ในแต่ละ Timeframe
  • หัวข้อที่ 3 การใช้ Fibonacci ในการหา Target Point และความน่าจะเป็นในการกลับตัวของ Trend
  • หัวข้อที่ 4 การสังเกต จุดเข้า-จุดพัก-จุดออก จาก Oscillator Indicators ที่บอก Overbought, Oversold ในแต่ละ Timeframe
  • หัวข้อที่ 5 เทคนิคเพิ่มเติม Oscillator Indicators
  • หัวข้อที่ 6 การดู และการสังเกต Elliott Wave เพิ่มเติม
  • หัวข้อที่ 7 Moving Average

Download

[PDF] [THAI language]

[download id=”49″]